Vigapoint

Reklama przestrzenna

Szczególnie atrakcyjną formą reklamy wizualnej są napisy, logotypy i inne elementy wykonane w wersji przestrzennej 3D.

Zastosowanie trzeciego wymiaru w reklamie otwiera nowe możliwości w kreowaniu wizerunku Państwa firmy oraz promocji nowych produktów. Najczęściej techniką tą wykonuje się litery przestrzenne, szyldy. Możliwości nowoczesnych ploterów są wręcz nieograniczone. Jedynym ograniczeniem w projektowaniu reklam przestrzennych jest ludzka wyobraźnia. Postaramy się zaskoczyć Państwa naszą kreatywnością i profesjonalizmem tak by efekt końcowy był naprawdę powalający .

© 2017 Vigapoint. All rights reserved